تنها عضو ایرانی انجمن بین المللی دانشگاه های دریایی(IAMU)- دارای رتبه اول مؤسسات آموزشی دریانوردی،لجستیک و عملیات بندری ایران در لیست سازمان بنادر و دریانوردی

            اولین مؤسسه آموزشی دارای گواهینامه ایزو در کشور از شرکت لویدز رجیستر ، ویرایش فعلی ایزوی کیفیت (2015-ISO9001) از شرکت گلوبال انگلستان

slider
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
همایش" آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر"

قرار به برگزاری اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، سواحل و بنادردر سوم آذرماه

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
اخذ رتبه نخست مراکز آموزشی دریایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی

اخذ رتبه نخست مراکز آموزشی دریایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی

ادامه مطلب

گزارش آماری تا آذرماه سال 1401 :

262

تعداد دوره های آموزشی

311676

مدت نفر ساعت

51

تعداد پرسنل

5001

تعداد فراگیران

 

تنها عضو انجمن دانشگاه‌های بین المللی دریانوردی (IAMU) در غرب آسیا خاورمیانه