برگزاری آزمون افسری بورسیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

آزمون جذب و استخدام دانشجویان افسری بورسیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با همکاری موسسه آموزش کشتیرانی و شرکت تامین نیرو و همچنین دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. این آزمون ساعت 14 روز جمعه 19 اسفند و با حضور جناب آقای دکتر دماوندی و تنی چند از مدیران و کارشناسان موسسه آموزشی کشتیرانی و شرکت تامین نیرو در محل دانشکده شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید و حدود 900 داوطلب به رقابت پرداختند. شایان ذکر است این آزمون در سه حوزه امتحانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام گردید.