روز معلم - اردیبهشت 1402

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی، مراسم بزرگداشت روز معلم با حضور مدیر عامل و اعضاء هیأت علمی مؤسسه آموزشی در روز 12 اردیبهشت ماه برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای دکتر دماوندی، مدیر عامل محترم مؤسسه ضمن تبریک این روز و تشکر و قدردانی از زحمات اعضاء هیأت علمی به رسم یادبود با اهداء لوح و هدیه از آنان تقدیر بعمل آوردند.