مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ممیزی مراقبتی شرکت G.C.L انگلستان بدون گزارش هیچ‌گونه عدم انطباقی موفق به تمدید گواهی‌نامه ایزو 9001:2015 شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در این ممیزی که از سوی آقای مهندس رضا کاووسیان و مهندس بابک کلانی  سرممیز و یکی از ممیزان شرکت«G.C.L» تحت نظارت خانم مهندس شیدا عباسپور بعنوان نماینده مرکز ملی تأیید صلاحیت اداره استاندارد ایران«NACI»  با همکاری جناب آقای سلطانی بعنوان فرد خبره و مسلط بر امور دریانوردی و آموزشهای مرتبط صورت گرفت، مؤسسه آموزشی کشتیرانی توانست تمدید گواهی‌نامه ایزو 9001:2015 خود را از شرکت«G.C.L» که دارای آکرودیته و اعتبار UKAS نیز می‌باشد کسب کند.

در همین راستا، مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  توانست گواهی‌نامه خود را با موفقیت از نهاد «اعتبار سنجی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایرانNACI » کسب نماید.

شایان ذکر است نظارت نهاد «اعتبار سنجی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایرانNACI » برای اولین بار در تاریخ 25 ساله دستیابی موسسه آموزشی کشتیرانی به گواهی‌نامه ایزو انجام شده است. در ممیزی یاد شده، طرح‌ریزی و اجرای بندهای استاندارد ایزو 2015-9001 مورد برررسی ممیزان محترم مذکور قرار گرفت که نتیجه حاصله حاکی از انطباق کامل با مفاد این استاندارد بین المللی داشت و در نهایت هیچ مورد عدم انطباقی گزارش نشد

گفتنی است، مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تأیید نهاد حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان نماینده سازمان بین المللی دریانوردی «IMO» به عنوان بهترین و قدیمی‌ترین مؤسسه آموزشی دریانوردی کشور شناخته می‌شود که تنها و قدیمی‌ترین نماینده جمهوری اسلامی ایران و یکی از دو عضو کشورهای خاورمیانه در انجمن بین‌المللی دانشگاه‌های دریانوردی «IAMU» است.

این مؤسسه توانسته بود به عنوان اولین مؤسسه آموزشی در ایران، در سال 1378 موفق به اخذ گواهینامه کیفیت ایزو 9001 از مؤسسه بین‌المللی لویدز رجیستر انگلستان بشود.