چشم-انداز

چشم‌انداز موسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران:

 

·      ما بعنوان تنها نماینده ایران دارای لوح طلایی عضویت در انجمن دانشگاه‌های بین‌المللی دریانوردی (IAMU) هستیم و همواره جزء انتخاب برتر مشتریان بوده و سعی خواهیم نمود تا ضمن حفظ روند کنونی تعالی خود تا افق زمانی سال 1404 شمسی، بعنوان برترین مرکز آموزشی دریانوردی،لجستیک و عملیات بندری کشور و یکی از برترین مراکز آموزشی دریانوردی خاورمیانه لقب بگیریم. موسسه‌ای با برگزاری اکثریت دوره‌ها برای دریانوردان و زنجیره تامین آنها برای پاسخ به نیازمندیهای جامعه.