دامنه فعالیت های موسسه

دامنه فعالیت های موسسه

 

موسسه آموزشی کشتیرانی در سال 1368  با هدف آموزش دریانوردان توانمند مورد نیاز ناوگان تجاری ملی به منظور افزایش بهره‌وری و اجرای استانداردهای ملی و بین المللی ايمنی، امنیتی و زیست محیطی و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنعت دریانوردی  تاسیس گردید و در سال 1369 فعالیتهای آموزشی خود را آغاز نمود. سهام دار اصلی موسسه آموزشی کشتیرانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

موسسه آموزشی كشتيرانی جمهوری اسلامی ايران با هدف آموزش دریانوردان توانمند مورد نیاز ناوگان تجاری ملی به منظور افزایش بهره‌وری و اجرای استانداردهای ملی و بین المللی ايمنی، امنیتی و زیست محیطی در سال ۱۳۶۹ تاسیس گردید.

در دهه ۸۰ و با عنایت به تغييرات بوجود آمده در صنعت دریانوردی، بخصوص كشتيرانی ، دامنه فعالیتهای موسسه ، مورد بازنگری قرار گرفت و آموزش كاركنان خشكی صنعت دریانوردی، بخصوص كاركنان شركتهای كشتيرانی و شركتهای عملیات بندری و لجستیك به دامنه فعالیتها اضافه گردید. در این راستا با استفاده از بازخورد بدست آمده از دریانوردان و صنعت دریانوردی و با عنایت به تقاضاهای جدید محیط عملیاتی دینامیك صنعت كشتيرانی و همچنین با آگاهی از تغييرات سریع در اين صنعت ، موسسه راهبرد ”پاسخگویی سریع‌“ به نیازهای آموزشی صنعت، از طریق بازنگری دائمی دوره های آموزشی جاری و ”انعطاف پذیری“ در طراحی و اجرای دوره‌های جدید را اتخاذ نموده است .

 
pic