ارزش های موسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران:

۱- مشتریان

الف- ارائه خدمات آموزشی با کیفیت عالی
ب- ایجاد ارتباط تنگاتنگ و عمیق
 
ج- درک نیازها و خواسته های حال و آینده آنان
د- ایجاد حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال آنان

۲- سیسستم ها و فرایندها

سیستم ها و فرایندهای کارا، اثربخش و مبتنی براستانداردهای بین‌المللی STCW و قوانین و مقررات ملی ، جاری کننده خط مشی، راهبردها، اهداف خرد و کلان و تصمیمات سازمان در دستیابی به نتایج درخشان وخلق ارزش های پایدار برای ذینفعان هستند. ایجاد، یکپارچه سازی، حفظ و بهبود مستمر سیستم ها و فرایندهای موسسه آموزشی کشتیرانی، یکی از اصلی‌ترین ارزش های ما است.

۳- کارکنان

کارکنان موسسه آموزشی کشتیرانی مهمترین سرمایه‌های مادی و معنوی ما هستند. با کسب مشارکت، تفویض اختیار، توانمندسازی، ترویج نوآوری و خلاقیت و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در قبال مشتریان و جامعه، فضای کاری مملو از آرامش، جذابیت، بهره‌وری، خلاقیت، نوآوری، ایمنی و اعتماد خلق می‌کنیم تا ما را در دستیابی به چشم‌انداز و اهداف یاری رساند.

۴- ثروت آفرینی

آفرینش ثروت های مادی، معنوی و کسب سود عادلانه با رعایت مسائل اخلاقی تثبیت شده در شرکت، موفقیت ما را در سیر بسوی تعالی سازمانی تضمین می‌کند و باعث کارآفرینی در کشور و کمک در ایجاد اقتصاد مقاومتی، رشد و گسترش کسب و کار و خلق ارزش‌های پایدار برای همه ذینفعان خواهد شد.

۵- فرهنگ سازمانی و اخلاق

ترویج فرهنگ تعالی و پایبندی به اخلاق، یکی ‌از ارزش‌های اساسی سازمان ما است. با تبلیغ، ترویج و اجرای اصول اخلاقی اسلامی موجود در سازمان و پایبندی به محتوای آن در فعالیت‌های روزمره و کوشش جهت ارتقاء آن، در جهت دستیابی به چشم‌انداز و اهداف تعیین شده حرکت مي‌كنيم.

۶- آموزش،دانش و فناوری

دستیابی به دانش و فناوری های نو مطرح در زمینه آموزشهای دریانوردی و لجستیک بندری مانند شبیه سازهای بروز نمایی شده، سازمان ما را در حرکت به سوی تعالی توانمند می‌سازد. با مدیریت خلاقانه این منابع، آموزشهای خود را از لحاظ کیفیتی بهتر، ارزان‌تر و با داشتن شعب در شمال و جنوب کشور آسان‌تر به مشتریان آموزشهای دریانوردی در تمام سطوح و لجستیک و عملیات بندری ارائه می‌کنیم و برای همه ذینفعان نتایج درخشان و ارزش های پایدار خلق می‌نماييم.