اولین دوره آموزشی عملی سیمولاتور در بخش تانکر و مواد شیمیایی در مجتمع شبیه سازهای دریایی م...

اولین دوره آموزشی عملی سیمولاتور در بخش تانکر و مواد شیمیایی در مجتمع جدید شبیه سازهای دریایی موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1403/4/11 برگزار شد.