اساتید موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز معلم مورد تقدیر قرار گرفتند.

همزمان با 12 اردیبهشت، روز معلم، از اساتید موسسه آموزشی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در مراسمی که به همین منظور در دفتر مدیرعامل موسسه آموزشی کشتیرانی برگزار شد، دکتر محمدرضا دماوندی ضمن تاکید بر نقش حیاتی معلمان در تامین آتیه کشور از زحمات اساتید موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اهداء لوح و شاخه گل تقدیر به عمل آورد. 

همچنین در این مراسم از  آقای صفایی همکار بازنشسته به پاس سال‌ها خدمات وی تجلیل شد