ممیزی مراقبتی سالیانه سازمان بنادر و دریانوردی از مؤسسه آموزشی بدون گزارش هیچ‌گونه عدم انطباقی انجام شد.

موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ممیزی مراقبتی سالیانه بخش STCW سازمان بنادر و دریانوردی از مرکز آموزش تهران که در روز یکشنبه مورخه 12/06/ 1402 برگزار شد موفق شد بدون گزارش هیچگونه عدم انطباقی این ممیزی را سپری نماید. شایان ذکر است گزارش ممیزی با انطباق کامل از سوی سازمان بنادر و دریانوردی برای دومین بار در تاریخ موسسه اتفاق افتاده است و این  اولین باری است که موسسه آموزشی کشتیرانی موفق شده است در طی دو سال متمادی(1402و1401) بدون گزارش هیچگونه عدم انطباقی از سازمان حاکمیتی بنادر و دریانوردی به این مهم دست یابد.

در این ممیزی که توسط سه نفر از ممیزان آن سازمان انجام شد ضمن بررسی طرحریزی و اجرای بندهای استاندارد ایزو 2015-9001 و بندهای استاندارد آموزش، صدورگواهینامه و نگهبانی دریانوردان((STCW، کلیه موارد مورد بررسی، مداقه و سوابق آموزش مورد ممیزی و تجزیه و تحلیل این ممیزان محترم قرار گرفت و انطباق کامل گزارش شد. ضمناَ سرمایه‌گذاری و پیشرفتهای بسیار زیاد حاصل شده در زمینه ایجاد و نوسازی زیرساخت طی یکسال گذشته بعنوان نقاط قوت موسسه ثبت و ضبط شد. به پیشنهاد سازمان حاکمیتی بنادر و دریانوردی مقرر شد از این زیرساختهای سرمایه‌گذاری شده مانند ایجاد استودیوی آموزشی و نوسازی و ایجاد کارگاه‌های جدید، کلیپ تبلیغاتی تهیه شده و در ممیزی سایر مراکز بعنوان الگوی نمونه معرفی شود.

لازم به ذکر است موسسه آموزشی کشتیرانی بعنوان یک موسسه درجه 1 در لیست سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده  است و بهترین و قدیمی‌ترین موسسه آموزشی دریانوردی کشور و تنها نماینده ایران و قدیمی ترین و یکی از دو عضو کشورهای خاورمیانه در انجمن بین‌المللی دانشگاه‌های دریانوردی IAMU می‌باشد.

 

این موسسه اولین موسسه آموزشی در ایران است که در سال 1378 موفق به اخذ گواهینامه ایزو کیفیت 9001-1994 از شرکت لویدز رجیستر شده و در طی 25 سال گذشته همزمان با تغییر استاندارد کیفیت به ویرایشهای 2000 و 2008 و از سال 1396 به ویرایش 2015، گواهینامه کیفیت خود را به آخرین ویرایش استاندارد ارتقاء داده است.