اعلام نفرات برگزیده نظرسنجی نشریه "کودک نبات"

ضمن تشکر از همکارانی که در نظرسنجی مربوط به نشریه "کودک نبات" شرکت نموده اند، به منظور قدردانی از این عزیزان به قید قرعه به 5 نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی هدیه اهداء می‌گردد. مشخصات نفرات برگزیده بشرح ذیل می باشد.

ردیف

شماره پیگیری

شماره تلفن ارسال پیامک

1

1675948184189

4097***0935

2

1675949175414

6456***0912

3

1675949380899

9640***0912

4

1675948680787

7491***0939

5

1675969539199

6987***0919

 

این عزیزان می‌توانند به منظور دریافت هدیه خود با شماره تلفن 72415300 تماس حاصل فرمایند.