دومین دوره سمینار آموزشی اینکوترمز 2020 از سوی موسسه آموزشی کشتیرانی در هتل همای بندرعباس برگزارشد

 در این سمینار یک روزه که با هدف ارتقاء سطح بهره وری و همکاری در راستای افزایش آموزش کارکنان و بازدهی درون سازمانی برگزار شد، 50 نفر از کارکنان شرکت های مستقر در بندرعباس ازجمله شرکت خدمات دریایی و مهندسی  کشتیرانی قشم، کشتیرانی حافظ دریای آریا، هوپاددریا، پرشیا هرمز و کشتیرانی جنوب -خط ایران حضور داشتند. 

شایان ذکر است اولین سمینار این دوره با عنوان تربیت coach سازمانی برگزار شد که رضایت این دوره بیش از 98 درصد بوده است.