سمینار آموزشی "قوانین و مقررات گمرکی" از سوی موسسه آموزشی کشتیرانی در هتل همای بندرعباس برگزار شد

 در این سمینار یک روزه که در تاریخ 21 آبان ماه و با هدف ارتقاء سطح بهره وری و همکاری در راستای افزایش آموزش کارکنان و بازدهی درون سازمانی برگزار شد، 55 نفر از کارکنان شرکت های مستقر در بندرعباس حضور داشتند.